Når man læser Århus Kommunes Håndbog for Brugerråd, er brugerrådet medansvarlig for at der gives god information til brugere i lokalområdet.


Det er vor opfattelse at vi i brugerrådet lever op til dette medansvar, blandt andet ved udgivelse af ca.700 eksemplarer af bladet  'Nyt fra Folkehuset Sabro', bladet omdeles til alle over 60 år og førtidspensionister, i området af et frivilligt omdeler korps.

Bladet kan også afhentes i forhallen på Folkehuset Sabro.

Der er mange vigtige informationer om Folkehusets aktiviteter i dette blad.


Vi har også oprettet denne hjemmeside og derved har vi store muligheder for at kunne informere endnu bedre. De dage, hvor mange ældre kaldte det for "Nymodens pjank og pjat" når man nævnte internettet, er ved at være forbi og man behøver ikke mere at være "En computernørd" for at kunne benytte en hjemmeside på nettet.

I 2012 blev det derfor vedtaget at etablere en hjemmeside på nettet med det formål at kunne informere alle borgere i lokal- centerområdet om brugerrådets arbejde, og de mange forskellige aktiviteter og arrangementer på lokalcenteret


Hjemmesiden var i starten kun på 4 sider, men er siden hen blevet udbygget til at indeholde mange sider, med blandt andet information om de mange aktiviteter på Folkehuset Sabro. Frem for alt vil vi sikre at hjemmesiden bliver opdateret løbende, så den altid vil indeholde korrekte informationer.


Har du spørgsmål til hjemmesiden, eller til medlemmer af brugerrådet, er du altid velkommen til at benytte mailadresserne, som kan ses på siden med brugerrådets medlemmer.


Venlig hilsen

John Envoldsen

(Webmaster)  mail:  john@sabrobrugerraad.dk