Brugerrådets formand Flemming Krarup træffes på brugerrådets kontor hver mandag kl. 10:30 - 11:30, og på telefon 87 13 46 99

Forretningsudvalg:

- Flemming Krarup

- Kirsten Andersen

- Hanne Krarup


Redaktionsudvalg:

- Flemming Krarup

- Birthe Envoldsen

- Hanne Krarup

- John Envoldsen

Arrangem./Rejseudvalg

- Hanne Krarup

- Hanne Larsen

- Jette Gram Sørensen

- [Birthe Envoldsen]

Presseudvalg/Plakater:

- Flemming Krarup

- Hanne Krarup

- Birthe Envoldsen

- John Envoldsen

Fordeling af Centerposten:

- Kirsten Andersen

- Peter Fredsbo Andersen Ekste

- John Envoldsen (liste)

Trykning af Centerposten:

- Kirsten Andersen

--- Ekstern medlem:

--- Peter Fredsbo Andersen

Cafeudvalg / Cafebestyrelse:

- Hanne Krarup

- Hanne Larsen

Brugerrådets hjemmeside:

- John Envoldsen

- Flemming Krarup

Formanden kan hvis det er påkrævet, deltage i alle møder.


Udvalgenes sammensætning