Brugerrådets formand Flemming Krarup træffes på brugerrådets kontor hver mandag kl. 10:30 - 11:30, og på telefon 87 13 46 99

Udvalgenes sammensætning

Forretningsudvalg:

- Flemming Krarup

- Poul Øxenholt

- Peter Fredsbo Andersen

Redaktionsudvalg:

- Flemming Krarup

- Poul Øxenholt

Arrangem./Aktivitetsudvalg

- Flemming Krarup

- Poul Øxenholt

- Hanne Krarup

Ansættelsesudvalg:

- Flemming Krarup

- Peter Fredsbo Andersen


Samordingsudvalg:

- Hele brugerrådet

Presseudvalg/Plakater:

- Flemming Krarup

- Peter Fredsbo Andersen

- Eksterne medlemmer:

-- Birthe Envoldsen

-- John Envoldsen

Fordeling af Centerposten:

- Peter Fredsbo Andersen

- Kirsten Andersen

Rejseudvalg:

- Hanne Krarup

- Peter Fredsbo Andersen

- Kirsten Andersen

Trykning af Centerposten:

- Peter Fredsbo Andersen

- Kirsten Andersen

Modemesse:

- Hanne Krarup

- Kirsten Andersen

Cafeudvalg / Cafebestyrelse:

- Karin Themsen

- Flemming KrarupBrugerrådets hjemmeside:

-- John Envoldsen

- Flemming Krarup

Grafisk medarbejder:

-- Birthe Envoldsen