Brugerrådets formand Flemming Krarup træffes på brugerrådets kontor hver mandag kl. 10:30 - 11:30, og på telefon 87 13 46 99

Forretningsudvalg:

- Flemming Krarup

- Poul Øxenholt

- Hanne Krarup

- Jette Gram Sørensen

Redaktionsudvalg:

- Flemming Krarup

- Poul Øxenholt

Arrangem./Aktivitetsudvalg

- Flemming Krarup

- Poul Øxenholt

- Hanne Larsen

- Jette Gram Sørensen

Ansættelsesudvalg:

- Flemming Krarup

- Hanne Krarup


Samordningsudvalg:

- Hele brugerrådet

Presseudvalg/Plakater:

- Flemming Krarup

- Hanne Krarup

--- Eksterne medlemmer:

--- Birthe Envoldsen

--- John Envoldsen

Fordeling af Centerposten:

- Kirsten Andersen

--- Ekstern medlem:

--- Peter Fredsbo Andersen

Rejseudvalg:

- Hanne Krarup

- Hanne Larsen

Trykning af Centerposten:

- Kirsten Andersen

--- Ekstern medlem:

--- Peter Fredsbo Andersen


Cafeudvalg / Cafebestyrelse:

- Hanne Krarup

- Hanne Larsen


Formanden kan hvis det er påkrævet, deltage i alle møder.

Brugerrådets hjemmeside:

--- John Envoldsen

- Flemming Krarup


Grafisk medarbejder:

--- Birthe Envoldsen


Udvalgenes sammensætning