Brugerstyrede aktiviteter


Mandag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

                09:00 - 16:00

Træværksted

Mads Gøgsig

Træværkstedet

10:00

Gymnastik

FO

Store sal

12:30

Siddende gymnastik

FO

Store sal

13:30 - 16:00

Mønsterbryderne

Hanne Larsen

Terapien

Tirsdag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

10:00 - 12:00

Knipling

Lis Dyhrberg

Terapien

09:00 -16:00

Træværksted

Mads Gøgsig

Træværksted

10:00 - 12:00

Seniordans

Bodil Hegelund

Store sal

13:00 - 15:00

Seniordans

Bodil Hegelund

Store sal

14:30 -

2. tirsdag i måneden

Gudstjeneste

Solskinsstuen

19:00 - 23:00

2. tirsdag i måneden

Whist

Ivar Klausen

Terapien

Onsdag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

09:30 - 11:00

Yoga

Karin Øxenholt

Store sal

10:00 - 12:00

Krolf

Vagn Hansen

Ude / inde

11:00 - 12:00

Kost & Motion

Bodil Kjær

Fitness lokalet

09:00 - 16:00

Træværksted

Mads Gøgsig

Træværksted

13:30 - 15:00

Petanque

Inger Sørensen

Petanquebanen

15:00 - 17:45

Klassisk musik

Jens Rasmussen

Aktivitetslokalet

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

10:00 - 11:30

Stolegynnastik

Terapien

13:30 -

1. torsdag i måneden

Banko

Pensionistforeningen

Store sal

09:00 - 16:00

Træværksted

Mads Gøgsig

Træværksted

14:00 - 16:00

hver 3 rd. torsdag ca.

Arrangement

Brugerrådet

Store sal

16:00 - 21:30 

3. torsdag i måneden

Malehold

Alice Jespersen

Terapien

13:00 - 16:00 

Torsdage i ulige uger

 

Blomsterbinding

 

Marianne Udengård

 

Terapien

14:15 - 16:00

2. torsdag i måneden

 

Fællessang

 

Hanne Larsen

 

Store sal

Torsdag

Fredag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

10:00 - 11:30

Gymnastik

Lis Jensen

Store sal