Brugerstyrede aktiviteterMandag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

                10:00

Gymnastik

FO

Store sal

                12:30

Siddende gymnastik

FO


10:00 - 12:00

Data

Poul Øxenholt

Datastuen

12:30 - 14:30

Data

Poul Øxenholt

Datastuen

09:00 - 16:00

Træværksted

John Envoldsen

Træværksted

13:00 - 15:30

Mønsterbryderne

Hanne Larsen

Terapien

Tirsdag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

10:00 - 12:00

Data

Per Christiansen

Datastuen

10:00 - 12:00

Knipling/Patch W.

Lis Dyhrberg

Terapien

09:00 -16:00

Træværksted

John Envoldsen

Træværksted

10:00 - 12:00

Seniordans

Bodil Hegelund

Store sal

13:00 - 15:00

Seniordans

Bodil Hegelund

Store sal

14:30

Gudstjeneste - 2. tirsdag i md

Solskinsstuen

14:30

Blomsterbinding hver 2.tirsdag

Henny Overgaard

Terapien

19:00 - 23:00

Kort den 2. tirsdag i måneden

Knud Thomsen

Terapien

Onsdag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

09:00 - 16:00

Træværksted

John Envoldsen

Træværksted

10:00 - 11:30

Yoga

Gry Øxenholt

Store sal

10:00 - 12:00

Krolf

Vagn Hansen

Ude / inde

11:30 - 14:00

Kost & Motion

Bodil Kjær

Sekvenstræning

13:15 - 15:30

Selvst. malehold

Bodil Kjær

Terapien

13:00 - 14:00

Petanque

Inger Sørensen

Petanquebanen

15:00 - 17:45

Klassisk musik

Jens Rasmussen

Aktivitetslokalet

Torsdag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

09:00 - 16:00

Træværksted

John Envoldsen

Træværksted

10:00 - 11:30

Stolegynnastik


Terapien

13:30 - 1. torsdag i måneden

Banko

Pensionistforeningen

Store sal

14:00 - 16:00: 1 gang om måneden

Arrangementer

Brugerrådet

Store sal

16:00 - 21:30: Sidste torsdag i måneden

Malehold

Alice Jespersen

Terapien

Fredag

Klokkeslet

Aktivitet

Leder(e)

Lokale

10:00 - 11:15

Gymnastik

Lis Jensen

Store sal