2015-10-22

Foredrag v. Thomas Frøkjær

En hyldest til originalerne

Når man læser Århus Kommunes Håndbog for Brugerråd, er brugerrådet medansvarlig for at der gives god information til brugere i lokalområdet.


Det er vor opfattelse at vi i brugerrådet lever op til det medansvar, blandt andet ved  udgivelse og fordeling  af ca. 600 eksemplarer af Centerpostent til  pensionister i lokalområdet. Som bekendt indeholder Centerposten jo netop mange vigtige informationer om lokalcenterets aktiviteter.


Men vi må samtidig erkende at vi, ved at benytte  den moderne teknologi, har store muligheder for at kunne informere endnu bedre. De dage, hvor mange ældre kaldte det for "Nymodens pjank og pjat" når man nævnte internettet, er ved at være forbi. I dag er der mange ældre der går til computerundervisning på centeret, og man behøver ikke mere at være "En computernørd" for at kunne benytte en hjemmeside på nettet.

I 2012 blev det derfor vedtaget at etablere en hjemmeside på nettet med det formål at kunne informere alle borgere i lokal- centerområdet om brugerrådets arbejde, og de mange forskellige aktiviteter og arrangementer på lokalcenteret


Hjemmesiden var i starten kun på 4 sider, men er siden hen blevet udbygget til at indeholde mange sider, med blandt andet information om de mange aktiviteter på centeret og med billeder fra afholdte arrangementer. Frem for alt vil vi sikre at hjemmesiden bliver opdateret løbende, så den altid vil indeholde korrekte informationer.


Har du spørgsmål til hjemmesiden, eller til medlemmer af brugerrådet, er du altid velkommen til at benytte mailadresserne, som kan ses på siden med brugerrådets medlemmer.


Venlig hilsen

John Envoldsen

(Webmaster)