Nyt fra Brugerrådet

 

Velkommen tilbage

I halvandet år har det ikke været mulig at afholde arrangementer på Sabro Lokal­center på grund af Covid-19. Vi har kun kunnet ses sporadisk, når coronaen ikke florerede alt for kraftigt. Nu, da henved 90% af befolk­nin­gen er vaccineret, og alle restriktioner er ophævet, er det blevet muligt at ses igen. Vi starter derfor forsigtigt op, og har allerede afviklet to arran­gementer med meget stor tilslutning. Tak for det. Et EU- direktiv om EDB-registrering har gjort det sværere at informere om arran­ge­menterne, da vi ikke længere kan modtage lister fra kommunen med adresser på før­tidspensionister og indbyggere på 60+. Indtil videre vil arrangementer blive kundgjort ved opslag i udhængsskabe i Borum, Mundelstrup og for­skellige steder i Sabro. Og ved opslag i Rema 1000. Ligeledes vil der ligge flyers i Brugsen, Sogne­gården, biblioteket, forskellige steder ved erhvervsdrivende og selvfølgelig på Sabro Lokalcenter. Vi bruger også de sociale medier, så som Fællesrådets hjemmeside, www.sabrobruger­raad.dk, Facebook ”Sabro Brugerraad” og ”Cafeen Sabro Lokalcenter”. Vi håber i har forståelse for brugerrådets situation og holder øje med oven­nævnte.

Omstruktureringen af Magistraten for Sundhed og Omsorg har også gjort det svært at opretholde antallet af arrangementer og udbrede kendskabet til dem. Fællesannoncen for lokalcentrene i ugeavisen er blevet sparet væk. Tilskuddet til underholdning og afholdelse af frivilligfest er ligeledes blevet sparet væk. Det gør det svært at få råd til populære og gode fore­dragsholdere, for hvem vil underholde i 2 timer for et par flasker rødvin? Dette var lidt om, hvad der er sket under coronaens rasen, men nu er vi tilbage og vil efter bedste evne forsøge at arbejde videre, gentænke og her­fra lave interessante arrangementer på Sabro Lokalcenter. Efter corona­ned­lukningen er køkkenet blevet opnormeret med 25 timer om ugen for at kunne udbyde et mere varieret udvalg af retter til salg i cafeen, kunne afholde fælles spiseaftener og levere smørrebrød og mad ud af huset (take- away). Så derfor en stor opfordring fra Brugerrådet til at benytte cafeen så meget som muligt.

Velkommen tilbage.


Som vanligt et lille citat:

”Det er jo sådan med alderen, at mændene får karaktertræk og kvinderne rynker”.

Venlig hilsen Flemming Krarup, Brugerrådsformand

              

Der er oprettet 2 Facebook grupper:

'Sabro Brugerraad' for Brugerrådets opslag.

'Cafeen Sabro Lokalcenter' for Café Sabro (caféen påSabro Lokalcenter).

Brugerrådet vil arbejde for, at Lokalcenter Sabro og Café Sabro vil udvikle sig til et mødested for hele lokalområdet på tværs af generationer.

 

Venlig hilsen


John Envoldsen Webmaster