Nyt fra Brugerrådet


Meget vigtig læsning

  

I skrivende stund er det lidt underligt, at dette ”Nyt fra Folkehuset”, skal gøre op med 2023. Naturen ændrer sig, dyr og planter gør sig vinterklare og vi overdænges med tilbud om julefrokoster. Brugerrådet vil hermed gerne sige tak for lokalområdets støtte til arrangementerne på Folkehuset. Det er altid en fornøjelse, at se så mange glade og hjælpsomme lokalborgere, senest til ”Aktivitetsmessen” i september, hvor det lykkedes at få tovholderne for de forskellige aktiviteter, til at gøre dagen til en succes.

Det er lidt surrealistisk at sidde og planlægge vinterens og julemånedens arrangementer i septembers varme. Brugerrådet håber, at alle har haft en god sommerferie.

Aktiviteterne i Folkehuset er i opstartsfasen og kører snart for fuld kraft. Realiteterne har nu ramt Folkehuset i Sabro, både vejrmæssigt og Brugerrådsmæssigt. Brugerrådet vil gerne takke Hanne Larsen, der udtrådte af Brugerrådet før sommerpausen, for det store arbejde hun har lagt i Brugerrådet.

Hvis der ikke melder sig nogle personer til at deltage i brugerrådsarbejdet, senest til Årsmødet i 2024, men gerne før, er det ikke muligt at opretholde et Brugerråd, der i øjeblikket består af 5 medlemmer, ved Sabro Folkehus. Brugerrådet vil ikke kunne opretholde sine forpligtelser som bank og kommune kræver, da 3 medlemmer har meddelt at de udtræder af Brugerrådet ved årets udgang. Vi mangler akut en næstformand. Det vil være en stor skam hvis der ikke, efter 30 år, kan etableres et Brugerråd i Sabro. Hvis der ikke melder sig 3 til 4, gerne flere iderige personer, vil proceduren for afvikling af Brugerråd træde i kraft efter Årsmødet, hvilket betyder at:

”Nyt fra Folkehuset” stopper, der bliver ikke lavet nye arrangementer, ophængning af arrangementslister i udhængsskabe stopper, hjemmeside opdatering bliver meget besværlig, Facebook opslag forsvinder også og tilskuddet fra kommunen til Brugerrådet bortfalder sandsynligvis også.

 

Brugerrådet håber ikke det hermed er slut.

  

Husk venligst Årsmøde og Nytårskur i januar 2024.

På gensyn og glædelig jul og et godt Nytår til alle.

  

Til sidst som sædvanlig et lille citat

” Politik er det muliges kunst ”

  

Venlig hilsen

Flemming Krarup

Brugerrådsformand

  

Håber vi ses.


              

Der er oprettet 2 Facebook grupper:

'Sabro Brugerraad' for Brugerrådets opslag.

'Cafeen Sabro Lokalcenter' for Café Sabro (caféen påSabro Lokalcenter).

Brugerrådet vil arbejde for, at Lokalcenter Sabro og Café Sabro vil udvikle sig til et mødested for hele lokalområdet på tværs af generationer.

 

Venlig hilsen


John Envoldsen Webmaster