Godt nyt fra Brugerrådet

 

Efter coronaens rasen i samfundet ser det ud til at fremtiden ser meget lysere ud, for både samfundet og Brugerrådet, også vejrmæssigt. Alle restriktioner er nu fjernet, men alligevel, husk afspritning, afstand og symptomer. Kort sagt pas på jer selv og hinanden. Foråret er slået igennem med særdeles godt vejr i marts måned, lad os håbe at det holder ved hele foråret og vi får en rigtig god sommer. Det ser også ud til at Brugerrådet i den kommende periode går mod lysere tider.

 Poul Øxenholt stoppede i februar som næstformand, efter mange år som aktiv i Brugerrådet. Vi vil hermed sige ham tak for den store indsats både som næstformand og redaktør af Sabro Centerpost. Birthe og John Envoldsen, som vi i Brugerrådet har brugt som samarbejdspartnere er indtrådt i Brugerrådet som fuldgyldige medlemmer, så vi igen er oppe på 7 medlemmer af Brugerrådet. Kirsten Birkelund Andersen er indtrådt som ny næstformand. Arrangementsudvalget og køkkenet har planlagt mange gode arrangementer og fælles spiseaftener, hvor vi håber på stor opbakning fra lokalsamfundet. Med hensyn til omdeling af Sabro Centerpost er der også gode nyheder. I nogle år under coronaens hærgen, har det ikke været muligt at få omdelingslister fra Magistraten for Sundhed og Omsorg, det er nu igen blevet muligt, så vi igen kan omdele Sabro Centerpost til alle førtidspensionister og beboere over 60 år. Brugerrådet ser optimistisk på samarbejdet med plejehjem og lokalsamfund i fremtiden selv om omstruktioneringen af Magistraten for Sundhed og Omsorg nogle gange gør det svært at agere som før omstruktioneringen. Vi håber på en stor opbakning til vore fremtidige arrangementer. Det er lidt syrrealistisk at skulle ønske alle en god sommerferie i april måned, men en god sommerferie ønskes alle af Brugerrådet.

Som vanligt et lille citat:

” Man er gammel, når man har mere glæde af fortiden end af fremtiden ”.

 

Venlig hilsen

Flemming Krarup, Brugerrådsformand


              

Der er oprettet 2 Facebook grupper:

'Sabro Brugerraad' for Brugerrådets opslag.

'Cafeen Sabro Lokalcenter' for Café Sabro (caféen påSabro Lokalcenter).

Brugerrådet vil arbejde for, at Lokalcenter Sabro og Café Sabro vil udvikle sig til et mødested for hele lokalområdet på tværs af generationer.

 

Venlig hilsen


John Envoldsen Webmaster