Brugerrådet

Sabro Lokalcenter

Sabro Kirkevej 151

8471 Sabro

Nyt fra Brugerrådet

 

Efter en forrygende sommer og sensommer er vejret vendt tilbage til mere normalt efterårsvejr, med blæst, regn og ikke megen sol. Hvad mon vinteren bringer? Vi skal huske på at for hver dag der går, bliver vinteren kortere.

Et år er nu gået, efter den nye struktur for råd på lokalcentre blev implementeret. Her i Sabro, blev vi enige om, at fortsætte med at hedde Brugerråd og have et beboer/pårørenderåd. På årsmødet i 2017 forblev det siddende Brugerråd på deres pladser og 2 nye kom ind, desværre forblev vi ikke 8 medlemmer, men endte med 6.

Cafe Sabro fik et stort løft, da vi fik vort eget personale ansat. Som året er gået, vil det være dejligt at flere bruger cafeen til daglig, for at få større omsætning.

Brugerrådets arrangementer har givet mange gode oplevelser på lokalcentret, og på en dagsture rundt i landet. Brugerrådet er klar med nye aktiviteter og arrangementer, som skal give beboerne i lokalområdet lyst til at komme på lokalcentret for at få gode oplevelser og hyggeligt socialt samvær.

På årsmødet den 15. november mødte 14 personer op. Set i forhold til beboerantallet i Sabro var det ikke mange. På andre lokalcentre opleves et fremmøde på 50 til 75 personer. Man kan vælge at se det fra to sider.

1: Manglende interesse fra lokalområdet for hvad der foregår på lokalcentret.

2: At Brugerrådet gør det så godt, at der ingen grund er til at klage.

Vi vælger nummer 2. Der meldte sig ingen nye til at deltage i brugerrådsarbejdet, og det gamle Brugerråd fortsatte. Efter årsmødet har en beboer meldt sig som aktivt medlem af Brugerrådet, så Brugerrådet, består nu af 7 personer. Inde i Sabro Centerpost vil det nye Brugerråd blive præsenteret. Brugerrådet er åbent for beboere fra lokalområdet, der efterfølgende har fået lyst til at deltage i arbejdet, det er aldrig for sent.

Til nogle af Brugerrådets arrangementer, er der for lidt parkeringspladser, det er derfor vigtigt, at kun de afmærkede pladser benyttes, da der skal være plads til eventuelle udrykningskøretøjer på forpladsen. Alternativ parkering kan foregå på Sabro Skolevej.

Brugerrådet vil gerne bringe en tak til alle de frivillige, der har bakket op om og hjulpet til ved vore arrangementer. Også en tak til ledelsen på lokalcenteret og til gartneriet Graff for de flotte julestjerner.

Brugerrådet vil gerne hermed ønske alle et godt nytår og på gensyn i 2019. Som vanligt et lille citat.

”Et smil er en gave, alle har råd til”


Venlig hilsen

Flemming Krarup

Brugerrådsformand


               Vores hjemmeside (www.sabrobrugerraad.dk) vil blive opdateret, så vi på den måde kan kommunikere ud til lokalområdet digitalt gennem hjemmesiden og analogt gennem Sabro Centerpost.


Der er oprettet 2 Facebook

grupper:

'Sabro Brugerraad' for Brugerrådets opslag.

'Cafeen Sabro Lokalcenter' for Café Sabro (caféen påSabro Lokalcenter). Brugerrådet vil ligeledes arbejde for, at Lokalcenter Sabro og Café Sabro vil udvikle sig til et mødested for hele lokalområdet på tværs af generationer.


 

Venlig hilsen


John Envoldsen


Webmaster